Po co jest rada fundacji?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Jedynym wymaganym przez prawo organem fundacji jest zarząd. Dodatkowo fundacja może posiadać organ kontroli wewnętrznej zwany: radą fundatorów, radą nadzorczą, radą fundacji czy komisją rewizyjną. Jeśli Twoja fundacja zamierza ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego, ma obowiązek posiadania zarówno organu reprezentacji (zarząd), jak i organu kontroli wewnętrznej lub nadzoru (np. rada fundacji), którego członkowie spełniają określone wymogi (art. 20 pkt. 6 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

Zadanie wewnętrznego organu nadzoru polega na kontrolowaniu działalności zarządu. Szczegółowo – na czym ma polegać i czego dotyczyć ta kontrola – powinno zostać określone w statucie organizacji. Członkowie wewnętrznego organu nadzoru są rozliczani z efektów swoich działań i ich zgodności z obowiązującym prawem oraz postanowieniami statutu. Jeśli pozostali członkowie organizacji stwierdzą, że komisja rewizyjna, czy rada fundacji, nieodpowiednio wykonuje swoje zadania – członkowie tych organów mogą zostać odwołani ze sprawowanej funkcji. Możliwość taką powinien przewidywać statut organizacji.