Czy spółdzielnia socjalna może uzyskać status OPP

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Spółdzielnia socjalna nie może ubiegać się o status Organizacji Pożytku Publicznego. Oznacza to, że nie będzie mogła np. pozyskiwać wpływów z 1%. Może natomiast, tak jak organizacje pozarządowe, prowadzić działalność w zakresie pożytku publicznego ze sfery zadań publicznych.

Działalność ta została określona w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podsumowując – spółdzielnie socjalne mogą prowadzić działalność pożytku publicznego, ale nie mogą zostać organizacjami pożytku publicznego.