Polityka PSEA

My, pracownice i pracownicy Fundacji RC pracujemy w zgodzie ze standardami ONZ i promujemy je wśród naszych Partnerów. To wspólne stanowisko nasze i naszych partnerów w sprawie polityki zapobiegania wykorzystaniu seksualnemu i nadużyciom na tle seksualnym – PSEA.

Procedury

  1. Wykorzystanie seksualne i niegodziwe traktowanie w celach seksualnych – zawsze jest podstawą do rozwiązania stosunku pracy. 

  2. Wszelkie czynności seksualne z udziałem dzieci (do 18 r. ż) są zabronione!

  3. Zabronione jest oferowanie czegokolwiek w zamian za seks, bez względu na wiek Beneficjenta.

  4. Zabronione są jakiekolwiek relacje seksualne z Beneficjentami – procedury mają być transparentne i znane pracownikom.

  5. Pracownicy organizacji zobowiązują się zgłaszać wszelkie podejrzenia nadużycia pozycji pracowników organizacji wobec ich Beneficjentów

  6. Bardzo ważne i kluczowe jest tworzenie środowiska przeciwdziałającego wykorzystaniu seksualnemu  i niegodziwemu traktowaniu w celach seksualnych

Każde nadużycie oraz stosowanie przemocy musi spotkać się z reakcją i stosowną interwencją. Istnieje wiele sposobów na zgłoszenie nieprawidłowości.

Beneficjenci i pracownicy mogą wybrać opcję raportowania:
1. Bezpośredni kontakt z przełożonym
2. Kontakt mailowy biuro@fundacjarc.org.pl
3. Listownie na adres: Fundacja RC
ul. Wita Stwosza 23
80-312 Gdańsk
Zgłoszenie powinno zawierać informacje dotyczące domniemanego nadużycia – do jakiego czynu doszło, kiedy i gdzie nastąpiło, kto je popełnił.
Przestępstwa na tle seksualnym należy również zgłosić odpowiednim służbom państwowym