Dla ngo

Mamy wpływ

KAMPANIA #MAMYWPŁYW na rzecz powołania Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

17
FAKTY

Fakt 1 - Na Pomorzu jest zarejestrowanych 9579 NGO*

Fakt 2 - Co piąty pracownik pomorskich NGO zarabia poniżej 2 tys. zł brutto

Fakt 3 - NGO ponoszą takie same koszty funkcjonowania co sektor przedsiębiorstw

[*] Źródło: Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze Regon w województwie pomorskim, 2022, Urząd Statystyczny w Gdańsku

Pomorskie NGO nie mają możliwości skutecznie zabiegać o zmiany. Nie mają swojego zrzeszenia, ani żadnego innego przedstawicielstwa.

Dołącz do nas i stwórzmy razem Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych.
Wypełnij WNIOSEK ze wstępną deklaracją.

TOP 8 - CO NAS MARTWI NA POMORZU?

TOP 8 - MOŻLIWE ROZWIĄZANIA

Cele

 

Zależy nam na kształtowaniu i promowaniu lokalnych organizacji pozarządowych i budowanie rzetelnego wizerunku w regionie. Dlaczego federacja, a nie sieć? Federacja zakłada partycypację członków. Ma swoją formę prawną. Na działalność federacji można pozyskać finansowanie. Na Pomorzu nie ma aktualnie żadnej federacji NGO. Działa owszem Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, ale ona zrzesza tylko organizacje prowadzące Centra Organizacji Pozarządowych.  Śledzimy i obserwujemy ruchy rzecznicze w Polsce.  Wiem, że warto pójść w tym kierunku. 

Marta Dietrich – koordynatorka projektu „Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilności zatrudnienia w NGO”

Członkostwo w Federacji:

Decyzja o utworzeniu federacji lub o przystąpieniu do już działającej struktury świadczy o gotowości organizacji do prowadzenia współpracy z innymi organizacjami oraz o jej świadomości na temat rangi sektora pozarządowego i konieczności jego wzmacniania.

Dzięki federacji jest stały kontakt z organizacjami, które działają na tym samym obszarze, napotykają na podobne problemy i takich samych rozmówców. 

Bycie w federacji daje poczucie siły i bezpieczeństwa, szczególnie istotne w sytuacji zagrożeń zewnętrznych i pojawiających się trudności – podmioty zrzeszone w federacji stanowią wspólnie dużo większą siłę niż pojedyncza organizacja.

FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania na temat rzecznictwa!

Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
Odtwórz wideo
wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.