Archiwalne projekty

Zobacz, co możesz z nami zrobić. Weź udział w naszych projektach i pozyskaj nowe fundusze.
Co już zrobiliśmy

Projekty archiwalne

Projekt “Mnożymy wsparcie” umożliwił wszechstronny rozwój Fundacji RC, dzięki czemu możemy lepiej wspierać pomorskie organizacje pozarządowe. 

Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.

W ramach projektu wzmocniliśmy następujące obszary: 

 1. MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY
 2. POWIĘKSZENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ
 3. NOWE USŁUGI DLA NGO
 4. MENADŻER DS. ROZWOJU:
 5. FUNDUSZ ROZWOJOWY
 6. WZMOCNIENIE INSTYTUCJONALNE

Projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025. Edycja 2021

W 2021 roku mapie Wrzeszcza, w dawnym Pałacu Ślubów, funkcjonowało miejsce aktywności seniorów.  Zaproponowaliśmy udział w różnorodnych „stolikach hobbystycznych”, zajęciach cyklicznych, spotkaniach i wydarzeniach okolicznościowych. Przybliżyliśmy tematykę wolontariatu senioralnego i zaprosiliśmy do udziału w Radzie Seniorów. Bo głos seniorów jest ważny!   Uczestnictwo w zajęciach to oczywiście szansa na zbudowanie nowych relacji, integrację i wzajemne poznanie się różnych grup nieformalnych. W ramach projektu seniorzy mieli szansę znaleźć dla siebie miejsce jako uczestnicy, prowadzący, wolontariusze, organizatorzy lub współorganizatorzy wydarzeń/warsztatów/inicjatyw.

W 2020 roku byliśmy lokalnym punktem Akcji „Gdańsk Pomaga” i „Dobra Paczka” w dzielnicy Wrzeszcz Górny. 

#GdańskPomaga i #DobraPaczka to wspólna inicjatywa Miasta Gdańsk i innych organizacji pozarządowych z Gdańska, która służyła pomocy osobom, którym stan epidemii utrudniał lub uniemożliwiał normalne funkcjonowanie.
Pomagaliśmy w:

 • Zrobieniu zakupów
 • Wyprowadzeniu psa
 • Zrealizowaniu recepty
 • W przejeździe do lekarza
 • Konsultacji prawnych
 • Wsparciu psychologicznym

Projekt obejmował

1) Analizę zjawiska wypalenia zawodowego specyficznego dla NGO
2) Warsztaty rozwijające kompetencje osobiste
3) Stworzenie praktycznego informatora,
4) Publikację zasad postępowania, których znajomość i przestrzeganie minimalizuje występowanie wypalenia zawodowego w organizacjach pozarządowych 

Działanie było realizowane w ramach projektu „Mnożymy wsparcie”, który jest dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.

Letnia Szkoła Animacji Społecznych obejmowała cykl szkoleniowo-doradczy dla gdańskich działaczy społecznych i animatorów społeczności lokalnych. LSAS to także platforma wzajemnej integracji oraz wymiany doświadczeń.

Gdańska Szkoła Animatorów Lokalnych obejmowała m.in. cykl szkoleniowo-doradczy dla gdańskich działaczy społecznych, obecnych lub przyszłych animatorów społeczności lokalnych. GSAL to także platforma wzajemnej integracji oraz wymiany doświadczeń. Dla uczestników szkoleń zapewniliśmy indywidualne wsparcie superwizora w celu wypracowania strategii działań po zakończeniu cyklu spotkań. Dodatkowo uczestnicy szkoleń mogli wziąć udział w wizytach studyjnych w miejscach, które wyróżniają się pozytywnie pod względem animacji społecznej.

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska

Projekt stanowił ofertę wsparcia kompetencji animatorów lokalnych. Obejmował cykl szkoleniowo-doradczym dla lokalnych działaczy społecznych i animatorów społeczności lokalnych. Dzięki temu uczestnicy mogli zrealizować własne, międzysektorowe inicjatywy. Pomorska Szkoła Animatorów to także platforma wzajemnej integracji oraz wymiany doświadczeń. Projekt był realizowany w trzech lokalizacjach: Gdańsk, Lębork oraz Powiśle – Żuławy.

To pilotażowy projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Helisa, przy aktywnym wsparciu Fundacji RC. Jego celem było przede wszystkim zmiana charakteru współprac pomiędzy podmiotami społecznymi i biznesowymi. U jego podstaw legło założenie wzajemnej wymiany zasobów, które może zaowocować wspólnymi działaniami. Przy pomocy ekspertów udało się „połączyć” m.in. następujące podmioty i przedsięwzięcia: 

– Fundacja Dobro Dobrem Wraca / Centrum Rehabilitacyjne „Koniczynka” oraz firma Budimex – dalszy remont Centrum, umożliwienie powstania nowych gabinetów 

– Mamy Wene oraz Studio 102 – „Spoko Kosze” – kosze prezentowe dla firm skomponowane z produktów wytwarzanych przez PES – wszystko smaczne i estetyczne! Więcej na www.jestesmyspoko.pl 

– Centrum Aktywnych Gniew oraz Mikrostyk – miasteczko kontenerowe na tle malowniczego zamku w Gniewie 

Projekt realizowany w latach 2013 – 2015 przez konsorcjum partnerów: Fundację RC, Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną, Stowarzyszenie Pracodawcy Pomorza.

Źródło finansowania Regionalny Program Operacyjny.

To przedsięwzięcie realizowane pilotażowo w 2018 roku, w ramach działań rewitalizacyjnych w 3 gdyńskich dzielnicach: Witomino, Chylonia oraz Oksywie. Obejmowało dystrybucję środków w formie tzw. mikrogranty dedykowanych mieszkańcom a przeznaczonych na działania społeczne prowadzone na obszarze rewitalizacji tychże obszarów.

Więcej na www.gdyniaodnowa.org

Projekt realizowany w latach 2009 – 2011 był programem monitorowania prawa lokalnego w zakresie wykorzystania rozwiązań prawnych w partycypacji społecznej połączonym z kampanią społeczną. Celem projektu określono jako podniesienie poziomu edukacji obywatelskiej wzmocnienie narzędzi, które są wpisane w system prawa i zapewniają szeroki udział obywateli w rządzeniu gminą.

Projekt realizowany w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Obywatelskich, przewidywał  powstanie 6 Centrów Organizacji Pozarządowych (COP) – 2 organizacje macierzyste działające w Słupsku i Gdańsku oraz 4 organizacje z terenu województwa pomorskiego (Kartuzy, Pruszcz Gdański, Lębork, Kwidzyn). Poza działaniami mającymi na celu integrację partnerów, uwspólnienie standardów, działania uwzględniały wiele usług bezpośredniego wsparcia dla ngo tj. poradnictwo, wsparcie księgowe, usługa marketingowa, szkolenia, coaching itp. Jednym z efektów współpracy było zawiązanie Pomorskiej Sieci COP.

Sieć Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego powstała, aby rozwijać kompetencje potencjalnych projektodawców związane z wykorzystaniem szansy, jaką oferuje Europejski Fundusz Społeczny. Regionalne Ośrodki EFS były odpowiedzialne za szkolenia, świadczą usługi doradcze z zakresu aplikowania o środki EFS oraz usługi informacyjne. Sieć nadzorowana był przez Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego, której celem było zapewnienie realizacji usług o jednolitym standardzie oraz koordynację prowadzonych działań.

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.