Lider Dostępności

Projekt „Lider Dostępności” kierowany jest do organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na zlecenie Miasta Gdańska na podstawie zawartej z nim umowy. Aby wesprzeć organizacje pozarządowe w zwiększaniu dostępności działań, Gdańsk zlecił zadanie publiczne Stowarzyszeniu WAGA i Fundacji RC, utworzenia konsorcjum organizacji – ekspertów jako Lidera w zakresie każdego rodzaju dostępności. Do końca 2022 roku zadaniem Lidera będzie m.in. doradztwo i edukowanie w czterech obszarach dostępności tj. architektonicznej, … Czytaj dalej Lider Dostępności