Pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa

Podnosimy formalno-prawne kompetencje

Projekt realizowany jest na terenie 3 województw w partnerstwie z Pracownią Pozarządową (zachodniopomorskie), z Pomorską Siecią Centrów Organizacji Pozarządowych (pomorskie) oraz Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (warmińsko-mazurskie).

Celem jest wsparcie przedstawicieli i przedstawicielek NGO  w procesach stanowienia prawa, w tym przede wszystkim prawa krajowego. Projekt jest prowadzony w okresie luty 2022 – styczeń 2023. Jego realizacja obejmuje przede wszystkim krótkie kursy szkoleniowe.

W całym projekcie zaplanowano łącznie 15 edycji 4-dniowych kursów , w trakcie których uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z tematyką dotyczącą: 

  • SYSTEMU PRAWNEGO, czyli m.in.: jak i kto stanowi prawo w Polsce, jak aktywny obywatel może uczestniczyć w tym procesie, jak współpracować z organami administracji publicznej.  Chcesz zmieniać rzeczywistość? Powiemy Ci kto i według jakich zasad ją kształtuje.
  • GROMADZENIA i ANALIZY DANYCH, czyli m.in.: jak weryfikować informacje, jak je analizować i przetwarzać aby były one przydatne dla procesu stanowienia prawa. Chcesz znajdować rozwiązania problemów? Powiemy Ci jak i gdzie szukać przyczyn.
  • EKONOMII, czyli m.in.: jak zasady ekonomii funkcjonują w mikro i makro skali, jakim regułom organizacji pracy i zarządzania podlegają różne podmioty, jakie są elementy analizy finansowej i strategicznej. Chcesz dobrze współpracować z innymi sektorami? Powiemy Ci jak rozumieć nie tylko to, co społeczne.
  • PROMOCJI, czyli m.in.: jak dotrzeć do odbiorców oraz ich zaangażować, jak zwiększać  rozpoznawalność działań, zyskiwać wiarygodność i zaufanie do tego, co i jak robi nasza organizacja. Chcesz żeby inni zrozumieli dlaczego to co robisz jest ważne? Powiemy Ci, że naprawdę tego potrzebujesz i jak dobrze to zrobić. 

FUNDACJA RC realizuje swoją część projektu organizując szkolenie pod nazwą NIEZBĘDNIK WSPÓŁPRACY.

Europejski fundusz społeczny

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER działanie 2.16

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.

Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Klauzula informacyjna