Pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa

Europejski fundusz społeczny

Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Kwota dofinansowania to: 866 906, 25 zł. W tym kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 730 628,58 zł.

Podnosimy formalno-prawne kompetencje

Celem głównym projektu „Pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa” jest wsparcie udziału 150 przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych z terenu 3 województw:

  • zachodnio – pomorskiego (Stowarzyszenie Pracownia Pozarządowa),
  • pomorskiego (Fundacja RC ; Pomorska Sieć COP),
  • warmińsko – mazurskiego (Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych) 

w procesach stanowienia prawa, w tym przede wszystkim stanowienia prawa krajowego.
Kwota dofinansowania to: 866 906, 25 zł.

Projekt będzie realizowany w okresie luty 2022 – styczeń 2023, a jego realizacja obejmuje przede wszystkim krótkie kursy szkoleniowe dla 150 przedstawicieli/ek ngo z których 135 nabędzie stosowne kompetencje. Łącznie odbędzie się 15 edycji 4-dniowych kursów, w trakcie których uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z tematyką dotyczącą:

SYSTEMU PRAWNEGO, czyli m.in.; jak i kto stanowi się prawo w Polsce, jak aktywny obywatel może uczestniczyć w tym procesie, jak współpracować z organami administracji publicznej.

GROMADZENIA i ANALIZY DANYCH, czyli m.in.: jak weryfikować informacje, jak je analizować i przetwarzać aby były one przydatne dla procesu stanowienia prawa

EKONOMII, czyli m.in.: jak zasady ekonomii funkcjonują w mikro i marko skali, jakim regułom organizacji pracy i zarządzania podlegają różne podmioty, jakie są elementy analizy finansowej i strategicznej.

PROMOCJI, czyli m.in.: jak dotrzeć do odbiorców oraz ich zaangażować; jak zwiększać  rozpoznawalność działań, zyskiwać wiarygodność i zaufanie do tego, co i jak robi nasza organizacja. 

FUNDACJA RC realizuje swoją część projektu organizując szkolenie pod nazwą NIEZBĘDNIK WSPÓŁPRACY.

Szkolenia organizowane przez Fundację RC pod nazwą NIEZBĘDNIK WSPÓŁPRACY (łącznie 2 grupy) będą odbywać się od maja do czerwca 2022 w Hotelu „Pod Orłem” w Kartuzach.

Ponadto w ramach projektu zorganizowane zostaną tzw. Fora regionalne (1 w każdym województwie), w trakcie których będziemy mogli się podzielić naszymi dobrymi praktykami. W województwie pomorskim wydarzenie będzie częścią Pomorskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (21-22.10.2022), w województwie zachodniopomorskim w dniach 9-10.12.2022 jako Zachodniopomorskie Forum NGO z kolei w województwie warmińsko – mazurskim 17-18.01.2023 r. 

Całe przedsięwzięcie zwieńczy wydanie stosownej publikacji konsumującej doświadczenia projektu.

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.