Pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa

Podnosimy formalno-prawne kompetencje

Celem głównym projektu „Pozarządowi eksperci ds. stanowienia prawa” jest wsparcie udziału 150 przedstawicieli/ek organizacji pozarządowych z terenu 3 województw:

  • zachodnio – pomorskiego (Stowarzyszenie Pracownia Pozarządowa),
  • pomorskiego (Fundacja RC ; Pomorska Sieć COP),
  • warmińsko – mazurskiego (Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych) 

w procesach stanowienia prawa, w tym przede wszystkim stanowienia prawa krajowego.
Kwota dofinansowania to: 866 906, 25 zł.

Projekt będzie realizowany w okresie luty 2022 – styczeń 2023, a jego realizacja obejmuje przede wszystkim krótkie kursy szkoleniowe dla 150 przedstawicieli/ek ngo z których 135 nabędzie stosowne kompetencje. Łącznie odbędzie się 15 edycji 4-dniowych kursów, w trakcie których uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z tematyką dotyczącą:

SYSTEMU PRAWNEGO, czyli m.in.; jak i kto stanowi się prawo w Polsce, jak aktywny obywatel może uczestniczyć w tym procesie, jak współpracować z organami administracji publicznej.

GROMADZENIA i ANALIZY DANYCH, czyli m.in.: jak weryfikować informacje, jak je analizować i przetwarzać aby były one przydatne dla procesu stanowienia prawa

EKONOMII, czyli m.in.: jak zasady ekonomii funkcjonują w mikro i marko skali, jakim regułom organizacji pracy i zarządzania podlegają różne podmioty, jakie są elementy analizy finansowej i strategicznej.

PROMOCJI, czyli m.in.: jak dotrzeć do odbiorców oraz ich zaangażować; jak zwiększać  rozpoznawalność działań, zyskiwać wiarygodność i zaufanie do tego, co i jak robi nasza organizacja. 

FUNDACJA RC realizuje swoją część projektu organizując szkolenie pod nazwą NIEZBĘDNIK WSPÓŁPRACY.

Szkolenia organizowane przez Fundację RC pod nazwą NIEZBĘDNIK WSPÓŁPRACY (łącznie 2 grupy) będą odbywać się od maja do czerwca 2022 w Hotelu „Pod Orłem” w Kartuzach.

Ponadto w ramach projektu zorganizowane zostaną tzw. Fora regionalne (1 w każdym województwie), w trakcie których będziemy mogli się podzielić naszymi dobrymi praktykami. W województwie pomorskim wydarzenie będzie częścią Pomorskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych (21-22.10.2022), w województwie zachodniopomorskim w dniach 9-10.12.2022 jako Zachodniopomorskie Forum NGO z kolei w województwie warmińsko – mazurskim 17-18.01.2023 r. 

Całe przedsięwzięcie zwieńczy wydanie stosownej publikacji konsumującej doświadczenia projektu.

Europejski fundusz społeczny

Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.

Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Klauzula informacyjna