1. Nieodpłatna pomoc prawna

Od stycznia 2019 roku obowiązuje ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, która daje możliwość skorzystania z takiej formy każdemu, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów wizyty u prawnika. Serdecznie zapraszamy wszystkich Gdańszczan i Gdańszczanki, przypominamy jednak, że od początku tego roku obowiązują zapisy!!! Prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 58 344 40 39; 504 871 478.

DZIEŃ TYGODNIARADCA PRAWNYGODZINY
PONIEDZIAŁEKJakub Kopeć09:00-13:00
WTOREKMarta Wagner-Mejna14:00-18:00
ŚRODAMałgorzata Klisko09:00-13:00
CZWARTEK Małgorzata Klisko 09:00-13:00
PIĄTEK Małgorzata Klisko 09:00-13:00
Tytuł projektuNieodpłatna Pomoc Prawna
Okres realizacji01.01-31.12.2019 r.
Źródło finansowaniaMinisterstwo Sprawiedliwości
KoordynatorWojciech Owczarczyk
Kontaktbiuro@fundacjarc.org.pl
Tytuł projektuKancelaria społeczna we Wrzeszczu
Okres realizacji01.01-31.12.2019 r.
KoordynatorWojciech Owczarczyk
Kontaktbiuro@fundacjarc.org.pl

2. Gdański Fundusz Sąsiedzki

Gdański Fundusz Sąsiedzki logo

Celem Funduszu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Gdańska w inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętego dobra wspólnego, ale także wzmacnianie tożsamości w wymiarze dzielnicowym.

W ramach konkursu można się ubiegać o jeden z następujących rodzajów dofinansowania:

 • mini-grant do 500 zł na działania realizowane przez grupę nieformalną;
 • grant do 5000 zł na działania realizowane przez organizacje pozarządową lub podmiot wskazany w paragrafie 3 ust 3 Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Dofinansowanie można przeznaczyć na 3 typy inicjatyw realizowane w obszarach:

Typ 1
Typ 2
Typ 3

Łączna pula przeznaczona na dofinansowanie projektów w 2019 roku w ramach Funduszu Sąsiedzkiego wynosi 95 000 zł.

Więcej szczegółów na www.gfs.org

Zachęcamy także do kontaktu z animatorką Funduszu: Ewą Zabłocką (tel.: 504 871 495; e-mail: gfs@fundacjarc.org.pl) oraz punktem informacyjnym: Regionalne Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych, Al.Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk, tel.58 344 40 39.

Tytuł projektuGdański Fundusz Sąsiedzki
Okres realizacji01.03-31.12.2019 r.
Źródło finansowaniaUrząd Miasta Gdańska
KoordynatorEwa Zabłocka
Kontaktgfs@fundacjarc.org.pl

3. Gdańskie Centrum Organizacji Pozarządowych

To kompleksowe działania mające na celu wsparcie gdańskich organizacji pozarządowych w różnych zakresach. W 2019 roku w ramach Gdańskiego Centrum Organizacji Pozarządowych dostępne będą następujące usługi:

Tytuł projektuGdańskie Centrum Organizacji Pozarządowych
Okres realizacji01.03-31.12.2019 r.
Źródło finansowaniaUrząd Miasta Gdańska
KoordynatorŁukasz Samborski
Kontaktlukasz.samborski@fundacjarc.org.pl

4. Gdańska Szkoła Lidera

Projekt realizowany cyklicznie objął jak na razie 11 edycji. To przede wszystkim cykl szkoleniowo-doradczy dla młodych liderów organizacji pozarządowych, podczas którego uczestnicy są kompleksowo przygotowywani do zarządzania podmiotami trzeciego sektora. Jest to także platforma wzajemnej integracji, wymiany doświadczeń, realizacji wspólnych inicjatyw. W 2019 roku dzięki dofinansowaniu z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich odbędą się aż 3 edycje Szkoły, także poza Gdańskiem.

Tytuł projektuLiderzy w Akcji!
Okres realizacji15.08.2019-30.06.2020 r.
Źródło finansowaniaFundusz Inicjatyw Obywatelskich
KoordynatorŁukasz Samborski
Kontaktlukasz.samborski@fundacjarc.org.pl

5. Dom Sąsiedzki w Pałacu

Projekt Domu Sąsiedzkiego ma na celu wspieranie rozwoju społeczności lokalnej Wrzeszcza poprzez angażowanie mieszkańców w różnym wieku we wspólne inicjatywy. Wszyscy mieszkańcy mają szansę znaleźć u nas przestrzeń dla siebie i swoich zainteresowań bądź jako uczestnicy bądź prowadzący.

Swoje działania kierujemy szczególnie do seniorów, dzieci i młodzieży oraz aktywnych rodziców, jednak jesteśmy otwarci także na wszystkie inne zainteresowane grupy. W ramach Domu funkcjonują zarówno spotkania o charakterze stałym jak i jednorazowe mające na celu szeroką integrację społeczności dzielnicy.

Aktualnie stała oferta obejmuje:

 • Klub rodzica – czwartek godz. 11:00
 • Spotkania seniorów Klubu Orlen – wtorek od 10:00
 • Koncerty w ramach „Sceny Młodych” – co drugi poniedziałek godz. 18:00
 • Zajęcia z rysunku – czwartek godz. 16:30
 • Zajęcia teatralne – czwartek godz. 17:00

Ponadto organizujemy wydarzenia ogólnodzielnicowe:

 • Potańcówki 
 • Rodzinne eksperymenty – wybrane soboty do końca roku
 • Spotkania podróżnicze

Dom sąsiedzki otwarty jest w godzinach od 10:00 do 19:00, 5 dni w tygodniu. W soboty po uprzednim ustaleniu tego faktu z menadżerem DS.

Tytuł projektuDom Sąsiedzki w Pałacu
Okres realizacji01.03.-31.12.2019 r.
Źródło finansowaniaUrząd Miasta Gdańska
KoordynatorNatalia Stepka
Kontaktdom.sasiedzki@fundacjarc.org.pl

Polub nas też na FB https://www.facebook.com/domsasiedzkiwpalacu/

6. Nagroda Bursztynowego Mieczyka

Bursztynowy Mieczyk Fundacja RC

Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego jest wieloletnią, międzysektorową, partnerską inicjatywą w województwie pomorskim. Jej głównym celem jest wzmocnienie i docenienie sektora obywatelskiego oraz poniesienie prestiżu i etosu pracy w organizacjach pozarządowych, a także poszerzenie aktywności społeczności lokalnych. Specjalnie powołana Kapituła co roku przyznaje nagrody dla najlepiej funkcjonujących organizacji pozarządowych w woj. Pomorskim, w takich kategoriach jak:  

 • Pomoc Społeczna
 • Ochrona Środowiska i Edukacja Ekologiczna

Kapituła przyznaje także nagrody w dodatkowych w kategoriach:

a/ Kultura
b/ Społeczeństwo Obywatelskie
c/ Współpraca Międzynarodowa
d/ Debiut Roku
e/ Nagroda Obywatelska

Więcej szczegółów na http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl/

KoordynatorNatalia Stepka
Kontaktdom.sasiedzki@fundacjarc.org.pl

7. Archiwum projektów

Dobra Robota

1. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Doba robota” – Projekt realizowany w latach 2013 – 2015 przez konsorcjum partnerów: Fundację RC, Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną, Stowarzyszenie Pracodawcy

Tytuł projektu„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i nadwiślański”
Źródło finansowaniaRegionalny Program Operacyjny
Okres realizacji2013-2015

2. Fundusz Regrantingowy „Gdynia odnowa”

Gdynia ODNOWA

To przedsięwzięcie realizowane pilotażowo w 2018 roku, w ramach działań rewitalizacyjnych w 3 gdyńskich dzielnicach: Witomino, Chylonia oraz Oksywie. Obejmowało dystrybucję środków w formie tzw. mikrogranty dedykowanych mieszkańcom a przeznaczonych na działania społeczne prowadzone na obszarze rewitalizacji tychże obszarów.

Więcej na www.gdyniaodnowa.org

Tytuł projektu„Chylonia odnowa”
„Witomino odnowa”
„Oksywie odnowa”
Źródło finansowaniaUrząd miasta Gdyni
Okres realizacji2018

3. „Nic o mnie beze mnie”

Projekt realizowany w latach 2009 – 2011 był programem monitorowania prawa lokalnego w zakresie wykorzystania rozwiązań prawnych w partycypacji społecznej połączonym z kampanią społeczną. Celem projektu określono jako podniesienie poziomu edukacji obywatelskiej wzmocnienie narzędzi, które są wpisane w system prawa i zapewniają szeroki udział obywateli w rządzeniu gminą.

Tytuł projektu„Nic o mnie beze mnie”
Źródło finansowaniaPoddziałanie 5.4.2. POKL
Okres realizacji2009-2011

4. Od samoorganizacji do partycypacji poprzez wsparcie pomorskich centrów organizacji pozarządowych

Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych

Projekt realizowany w partnerstwie z Centrum Inicjatyw Obywatelskich, przewidywał  powstanie 6 Centrów Organizacji Pozarządowych (COP) – 2 organizacje macierzyste działające w Słupsku i Gdańsku oraz 4 organizacje z terenu województwa pomorskiego (Kartuzy, Pruszcz Gdański, Lębork, Kwidzyn). Poza działaniami mającymi na celu integrację partnerów, uwspólnienie standardów, działania uwzględniały wiele usług bezpośredniego wsparcia dla ngo tj. poradnictwo, wsparcie księgowe, usługa marketingowa, szkolenia, coaching itp. Jednym z efektów współpracy było zawiązanie Pomorskiej Sieci COP.

Tytuł projektu „Od samoorganizacji do partycypacji poprzez wsparcie pomorskich centrów organizacji pozarządowych”
Źródło finansowaniaPoddziałanie 5.4.2. POKL
Okres realizacji2011-2014

5. Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Sąsiedzkiego

Regionalny Ośrodek EFS

Sieć Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego powstała, aby rozwijać kompetencje potencjalnych projektodawców związane z wykorzystaniem szansy, jaką oferuje Europejski Fundusz Społeczny. Regionalne Ośrodki EFS były odpowiedzialne za szkolenia, świadczą usługi doradcze z zakresu aplikowania o środki EFS oraz usługi informacyjne. Sieć nadzorowana był przez Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego, której celem było zapewnienie realizacji usług o jednolitym standardzie oraz koordynację prowadzonych działań.

Tytuł projektuRegionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Sąsiedzkiego
Źródło finansowaniaPOKL
Okres realizacji2010-2013

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.