Aktualności

Punkt Prawny radzi (12)

MASZ PRAWO… do złożenia skargi! W przypadku, gdy pacjent uważa, że zostały naruszone jego prawa, że personel medyczny potraktował go niewłaściwe, w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo...

Punkt Prawny radzi (11)

MASZ PRAWO… do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie! W trakcie leczenia szpitalnego lub, gdy pacjent przebywa w  innym podmiocie udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, należy zapewnić pacjentowi możliwość bezpłatnego...

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.