Żelazne Fundamenty – szansa na niezależność III Sektora.

Uczymy się gromadzić pewny kapitał.

Dzięki projektowi „Żelazne fundamenty – szansa na niezależność III Sektora” wszechstronnie przygotowujemy się do gromadzenia kapitału żelaznego

Co zyskamy dzięki temu projektowi?

  • Rzetelnie przygotujemy się do gromadzenia funduszy na kapitał żelazny.
  • Dostosujemy zarządzanie organizacją oraz jej działania fundraisingowe do wymogów budowy kapitału żelaznego.
  • Zdobędziemy wszechstronną wiedzę i umiejętności, by pozyskiwać partnerów z otoczenia organizacji i sprawić, by byli zaangażowani w nasze działania.
  • Zdobędziemy wiedzę o tym, jak pracować z darczyńcami i zbierać pieniądze dla pomorskich organizacji pozarządowych. 

Co daje posiadanie kapitału żelaznego?

Kapitał żelazny gwarantuje długoterminowe i stabilne źródło finansowania celów statutowych organizacji pozarządowych. To środki finansowe, które organizacja zdobywa i gromadzi po to, by czerpać z nich zyski przeznaczane na realizację jej celów statutowych. Stanowi on ważne, stabilne i trwałe źródło finansowania działań podejmowanych przez organizację. Zasadą generalną jest nienaruszalność kapitału żelaznego oraz jego stałe pomnażanie. Istnieje kilka głównych celów tworzenia kapitału żelaznego:

  • utrzymanie niezależności finansowej,
  • rozwój prowadzonych programów i tworzenie nowych,
  • zapobieganie okresowej utracie płynności finansowej,
  • zastąpienie malejącego źródła istniejących dochodów.

 

Stworzenie kapitału żelaznego uważane jest zazwyczaj jako kolejny, znaczący etap rozwoju organizacji. Oparcie działalności w całości lub części na kapitale żelaznym umożliwia uniezależnienie od innych, zewnętrznych źródeł finansowania, pozwala na prowadzenie długoterminowej przemyślanej polityki finansowej, a także daje poczucie stabilności zarówno pracownikom organizacji, jak i jej beneficjentom.

Oprac. http://www.funduszewieczyste.pl/kapital-zelazny

Źródła: T. Perkowski, Zarządzanie kapitałem żelaznym przez fundacje, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: [na prawach rkpsu],

Fundraising to sztuka, której można się nauczyć. Dobre pomysły na pozyskiwanie funduszy w lokalnej społeczności, red. Beata Tokarz, Warszawa: ARFP, 2005.

Komitet do spraw pożytku publicznego
Narodowy Instytut Wolności
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich
Projekt sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.
wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.