Czy można zawiesić działalność organizacji pozarządowej?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Można, bo prawo tego nie zabrania. Zawieszenie działalności organizacji, nawet jeśli zostanie podjęte w trybie stosownej uchwały właściwego organu organizacji, nie ma jednak żadnego znaczenia prawnego. Z punktu widzenia prawa, organizacja, która podjęła decyzję o zawieszeniu działalności, jest nadal taką samą organizacją, ze wszystkimi związanymi z tym obowiązkami.

Organizacja faktycznie nieprowadząca chwilowo żadnej działalności nadal musi składać stosowne sprawozdania i spełniać wszystkie obowiązki, jakie miała przed podjęciem decyzji o zawieszeniu działalności – zarówno te sprawozdawcze nałożone poszczególnymi ustawami, jak i te, które nakłada na nią własny statut.

Można natomiast zawiesić działalność gospodarczą, składając w tym celu wniosek o wpis do KRS na formularzu KRS Z 61.