Czy z wolontariuszami trzeba podpisywać umowę?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Z każdym wolontariuszem zawieramy jakąś umowę, czyli porozumienie określające wzajemne oczekiwania, prawa i obowiązki. Różne mogą być natomiast formy takiej umowy i jej szczegółowość. Umowa wolontariatu zawarta na okres do 30 dni nie musi mieć formy pisemnej, natomiast przy wolontariacie powyżej 30 dni, obowiązuje już forma pisemna. Dobrą praktyką wydaje się zawieranie umów niezależnie od czasu trwania wolontariatu, taka umowa jest dla obu stron punktem odniesienia i pozwala uporządkować wzajemne relacje.

Pisemna umowa świadczy o odpowiedzialnym podejściu do wolontariusza, traktowanym nie jako „przynieś, wynieś, pozamiataj”, ale jako ważnego członka zespołu organizacji. Z drugiej strony, pozwala skonkretyzować zadania, jakie będą powierzane wolontariuszowi i, być może, urealnić jego oczekiwania od organizacji i jego własnej w niej roli. W wewnętrznych relacjach w organizacji jednym z częstych problemów jest nieustalenie wzajemnych oczekiwań i nietrzymanie się ich.