Jakie są źródła finansowania spółdzielni socjalnej?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Podstawowym źródłem finansowania spółdzielni socjalnych są dotacje na tworzenie miejsc pracy. Grupy chcące założyć spółdzielnię, korzystają przede wszystkim z dotacji przyznawanych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Mogą korzystać także z innych środków jak Fundusz Pracy czy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Z Funduszu Pracy mogą otrzymać wsparcie na założenie lub przystąpienie do spółdzielni, utworzenie stanowiska pracy i pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz refundację składek ZUS. Dotacje z PFRON mogą być przeznaczone na założenie lub przystąpienie do spółdzielni, utworzenie stanowiska pracy i pokrycie kosztów wynagrodzenia.