Jak zgłosić zmianę siedziby organizacji?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Zacznijmy od ważnego rozróżnienia. Siedziba organizacji to miasto/miejscowość wpisana w jej statut jako siedziba. Adres organizacji to miejsce prowadzenia przez nią działalności. Obie zmiany zgłaszamy na tym samym druku KRS Z 20, ale inaczej go wypełniamy. Jeśli organizacja zmienia tylko adres, a siedziba pozostaje ta sama, wystarczy wypełnić tylko punkt C3.

Jeśli natomiast zgłaszamy zmianę siedziby (miejscowości) organizacji, w pierwszej kolejności musimy zmienić statut, w tym punkcie, w którym wskazuje on konkretną miejscowość jako siedzibę. Zmianę statutu przeprowadza się w trybie w nim przewidzianym. W formularzu KRS Z 20 wypełniamy natomiast punkt C3 i C5. Jeśli zmieniliśmy siedzibę, zmieni się także nasz urząd skarbowy (przy zmianie samego adresu niekoniecznie tak będzie), zatem należy do niego wysłać wniosek NIP-8 aktualizujący dane.

W przypadku zmiany adresu wpis do KRS jest deklaratoryjny – to znaczy, że zmiana jest ważna od momentu podjęcia decyzji w tej sprawie. W przypadku zmiany siedziby, która zawsze wiąże się ze zmianą statutu, wpis do KRS jest konstytutywny – to znaczy, że zmiana obowiązuje od momentu jej wpisania do KRS.