Co daje organizacji pozarządowej status OPP?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Status organizacji pożytku publicznego kojarzony jest przede wszystkim z przywilejem ubiegania się o 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, ale nie jest to jedyna korzyść z posiadania takiego statusu. Organizacji pożytku publicznego przysługuje na przykład w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej i opłat sądowych.

Organizacja pożytku publicznego może też nabywać od Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości na specjalnych zasadach. Jednostki publicznej radiofonii i telewizji są zobowiązane umożliwić organizacjom pożytku publicznego nieodpłatne informowanie o ich działalności (oczywiście na określonych w stosownych regulaminach zasadach), co znacznie ułatwia dostęp do publicznych mediów.

Organizacje pożytku publicznego mają też aż 15-krotnie wyższe limity przy organizowaniu charytatywnych loterii fantowych, co oznacza, że pula nagród – a tym samym możliwe zyski ze sprzedaży losów – są w organizowanych przez nie loteriach 15-krotnie wyższe niż te przewidziane
dla pozostałych organizacji. Wśród potencjalnych partnerów lub dobroczyńców, organizacje pożytku publicznego cieszą się też większym zaufaniem, niektórzy są bowiem przekonani, że samo posiadanie statusu OPP jest gwarancją bardziej przejrzystej, rzetelnej i skutecznej działalności.