Czym jest statut stowarzyszenia?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Statut to najważniejszy dokument każdego stowarzyszenia, jego swoista konstytucja określająca ustrój, organizację i sposób działania. Wraz z ustawą – Prawo o stowarzyszeniach – jest podstawą działania Twojego stowarzyszenia. Jest to zatem źródło informacji i wiedzy dla członków oraz władz stowarzyszenia, ale także dla osób spoza organizacji, chociażby darczyńców, sponsorów.

Wszelkie aktywności podejmowane przez stowarzyszenie muszą być zgodne ze statutem. Szuka się tam odpowiedzi na pytania o m.in. cele stowarzyszenia, odbiorców działań, rodzaje prowadzonych aktywności (w tym prowadzenie działalności gospodarczej), kompetencje władz, pochodzenie majątku. Statut mówi również o tym, jaką działalność statutową prowadzi stowarzyszenie.