Jak pozyskiwać fundusze na działalność organizacji?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Żeby organizacja uzyskała stabilność finansową, ważne jest, by czerpała finanse z różnych źródeł. Dobrą praktyką jest pozyskiwanie środków z czterech różnych obszarów: administracji publicznej, biznesu, darowizn indywidualnych i fundraisingu. Środkiem do pozyskania funduszy z administracji są konkursy ogłaszane przez urzędy administracji publicznej.

Biznes może nas wesprzeć poprzez finansowanie wydarzeń, sponsoring czy np. wkład finansowy w projekt, który obejmuje patronatem. Darowizny indywidualne przekazywane są przez darczyńców bezpośrednio na konto organizacji, za pomocą platform internetowych (tzw. Crowdfunding)
lub poprzez media społecznościowe (np. zbiórka urodzinowa na Facebooku).

To, na czym powinno zależeć organizacji, to zbieranie danych o darczyńcach, wysokościach wpłat i ich częstotliwości. Relacjami z darczyńcami zajmuje się fundraiser – osoba, która tworzy społeczność wokół misji organizacji.