Kto może założyć fundację?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Osoba, która założyła fundację, nazywana jest fundatorem. Fundatorem może zostać zarówno obywatel polski, jak i cudzoziemiec, ponieważ, zgodnie z ustawą, „fundację mogą ustanowić osoby fizyczne niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania” (art. 2 ust. 1).

Utworzyć fundację może również osoba prawna (np. spółka z o.o.), której siedziba mieści się w Polsce lub za granicą. W tym zakresie ustawodawca nie przewiduje żadnych szczególnych ograniczeń poza wymogiem, iż fundacja powinna mieć siedzibę na terenie Polski. Podobnie jest w przypadku liczby fundatorów – może być ich kilku, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby był jeden.