Jakie są etapy tworzenia spółdzielni socjalnej?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Pierwszym i najważniejszym etapem jest zgromadzenie założycielskie. W jego trakcie powołujemy spółdzielnię i wybieramy zarząd. Rejestracja spółdzielni odbywa się poprzez Portal Rejestrów Sądowych w terminie do 7 dni od powołania. Jest ona zwolniona z wszelkich opłat.

Po dokonaniu rejestracji przez portal, jeden komplet dokumentów (m.in. listę członków założycieli, protokół z zebrania założycielskiego, uchwały podjęte na zebraniu, statut) należy wysłać w formie
papierowej do sądu. Po potwierdzeniu rejestracji w KRS należy zatrudnić pracowników, założyć rachunek bankowy i powinno się wyrobić pieczątkę spółdzielni. Numery NIP i REGON zostaną nadane spółdzielni automatycznie.