Jak motywować wolontariuszy

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Częstym błędem organizacji jest traktowanie wolontariuszy, jako ludzi, którzy mają po prostu na zbyciu trochę wolnego czasu i chęć jego zabicia jest ich główną motywacją. Równie częstym błędem jest założenie, że wolontariusza powinno wystarczająco satysfakcjonować to, że przyczynia się do osiągania ważnych społecznie celów. Tymczasem motywacje wolontariuszy mogą być bardzo różne i jeśli chcemy wolontariusza zatrzymać, musimy je dobrze poznać.

Warto zacząć od ankiety/rozmowy, która pozwoli zorientować się, czego wolontariusz oczekuje od organizacji, pamiętając, że przyciągnęło go do nas to, czym się chwalimy i w tym chciałby mieć swój udział. Jeśli jedyne co będziemy mieć do zaoferowania to „klejenie kopert”, nasz wolontariusz szybko się znudzi, bo samo zadanie – choć niezbędne do realizacji ważnego celu – niewiele ma wspólnego z tym, co sobie mógł wyobrażać.

Motywując wolontariusza, musimy poznać powody, dla których z nami jest i starać się te oczekiwania spełnić, przydzielając mu zadania odpowiednie do jego potrzeb i możliwości – nie za łatwe, bo może się znudzić, i nie za trudne, bo może się zniechęcić. Każdy wolontariusz powinien mieć swojego „opiekuna” – osobę, która będzie go prowadzić i wspierać.