Jak kreować wizerunek organizacji?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Wizerunek to jest to, jak wyglądamy w oczach innych. Czyli to, co o nas powiedzą, gdy wyjdziemy z „pokoju”. Na wizerunek NGO składa się wiele rzeczy: od tego jakie mamy logo, jaka jest nasza kolorystyka, jakim językiem się posługujemy. Uwaga! Na wizerunek pracujemy cały czas i go rozwijamy, tzn. że wraz z rozwojem organizacji możemy go dostosowywać do celów NGO. Najważniejsze jest, aby był on przemyślany i zrozumiały dla odbiorców Waszej aktywności.

Tworząc wizerunek Waszej organizacji, zastanówcie się, co przemówi do odbiorców, a nawet zaproście ich do współpracy nad jego tworzeniem. Wizerunek to nie jest to, co Wam się podoba, ale to, co podoba się Waszym odbiorcom. Postawcie na wiarygodność, spójność i na bliską więź.

Kreowanie wizerunku NGO to tworzenie opowieści o tym, kim jesteście i co chcecie przekazać. To nadanie tej historii graficznej i słownej tożsamości. Zacznij od tego, czego chcesz i kim jesteś, zbuduj na tej podstawie wiarygodność i dostarcz ją w atrakcyjny sposób swoim odbiorcom.