Czym jest walne zebranie członków?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Walne zebranie członków stowarzyszenia to najważniejszy organ stowarzyszenia – jego najwyższa władza (można powiedzieć, że to władza uchwałodawcza). Walne zebranie tworzą wszyscy członkowie stowarzyszenia. Zbierają się oni w określonym miejscu i czasie, żeby podjąć w głosowaniu decyzje dotyczące spraw stowarzyszenia.

Może ono podejmować decyzje we wszystkich sprawach dotyczących organizacji. Szczegółowe zasady związane z działaniem walnego zebrania członków, w tym sposób pracy i kompetencje określone są w statucie stowarzyszenia. Jeżeli stowarzyszenie ma wielu członków (np. ma wiele oddziałów), walne zebranie można zastąpić zebraniem delegatów. W statucie określa się, od kiedy mówi się o zebraniu delegatów (np. powyżej 100 członków) oraz określa dokładnie sposób ich wyboru.