Jak zgłosić zmianę zarządu fundacji?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Każda zmiana, która zachodzi w fundacji, powinna być udokumentowana, np. za pomocą protokołów, uchwał czy oświadczeń składanych przez odpowiednie osoby. Wiele z tych zmian musi być zgłoszonych do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Dotyczy to również zmian osobowych w zarządzie i organie nadzoru (np. komisji rewizyjnej, radzie fundacji).

Zgłoszenie do KRS polega na złożeniu:
▪ formularza KRS – Z20 (formularz główny, obowiązkowy, służący do identyfikacji organizacji) wraz z załącznikiem KRS – ZK, w którym trzeba będzie podać dane osoby, która jest wykreślana oraz osoby, która ewentualnie dołączy do zarządu),
▪ dokumentów potwierdzających zmianę (rezygnacja członka zarządu, być może także uchwała o przyjęciu rezygnacji, w zależności od sposobu działania organizacji),
▪ dowodu uiszczenia opłaty sądowej (fundacja bez działalności gospodarczej – 150 zł, fundacja mająca zarejestrowaną działalność gospodarczą – 250 zł plus dodatkowe 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym),
▪ Zmiany w fundacji powinny być zgłaszane w ciągu 7 dni od daty wydarzenia, które powoduje konieczność zgłoszenia zmiany.

Pamiętaj o tym, że dokumenty, które są świadectwem zmian (protokoły, uchwały, oświadczenia), powinny być oryginałami i należy je przechowywać. Ze względu na fakt, że do sądu musimy także składać oryginały, najlepiej od razu stworzyć dokumenty w dwóch egzemplarzach (lub – jeśli to niemożliwe – kopię potwierdzić za zgodność z oryginałem u notariusza).