Jak dokonać zmian w komisji rewizyjnej?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Wybór i odwołanie członków władz stowarzyszenia należy do kompetencji walnego zebrania członków. Informacje o zmianie organu nadzoru wewnętrznego organizacji, np. komisji rewizyjnej musisz zgłosić do KRS. Zrobisz to za pomocą formularzy urzędowych (KRS – Z20, KRS – ZK).

Dołącza się także podpisane dokumenty potwierdzające zmianę przygotowane zgodnie z procedurą określoną w statucie:
▪ protokół z walnego zebrania członków wraz z listą obecności,
▪ uchwała walnego zebrania członków o wyborze/odwołaniu członków komisji rewizyjnej.

Stowarzyszenie bez działalności gospodarczej nie płaci za zmianę. Stowarzyszenie z działalnością gospodarczą opłaca wniosek. Od 1 lipca 2021 r. wszystkie organizacje prowadzące działalność gospodarczą składają dokumenty o rejestrację, zmiany albo wykreślenie elektronicznie poprzez
Portal Rejestrów Sądowych.