Kiedy organizacja pozarządowa może korzystać ze sponsoringu, a kiedy z darowizny?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Organizacja pozarządowa może korzystać ze sponsoringu tylko wtedy, gdy prowadzi działalność gospodarczą. Jej świadczenia na rzecz sponsora traktowane są jak usługi reklamowe. Rejestrując działalność gospodarczą, organizacja musi określić, w jakich obszarach będzie ona prowadzona. Oznacza to, że przy rejestracji trzeba wpisać odpowiednie kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (kody PKD) opisujące możliwe rodzaje działalności.

W przypadku sponsoringu niezbędne jest zawarcie właściwej umowy. Jest to konieczne, by udokumentować działania organizacji, odpowiednio je zakwalifikować, zaksięgować, sprawozdać itp. Spisanie umowy daje też większą gwarancję, że organizacja i sponsor porozumieli się co do kształtu współpracy. Jest ona szansą na to, by uniknąć nieporozumień. W takiej umowie wylicza się zobowiązania obu stron, warunki ich realizacji oraz wartość świadczeń.