Co to jest działalność statutowa fundacji?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Działalność statutowa fundacji to jej działalność zgodna ze statutem, w którym wymienione są cele działalności fundacji i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie może być nastawiona na zysk. Pamiętaj o tym, że na odpłatnej działalności statutowej co najwyżej odzyskuje się koszty produkcji towaru bądźusługi.

Napisaniu statutu warto poświęcić odpowiednio dużo czasu, gdyż powinien być jak ubranie szyte na miarę. To jego zapisy będą później rozstrzygały o możliwości podjęcia pewnych działań przez fundację lub nie. Warto zadbać o to, by napisać statut w miarę prosto, logicznie, bez zbędnych szczegółów, ale też bez braków utrudniających działania.