Jak sprzedawać swoje usługi?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Fundacje i stowarzyszenia mogą finansować swoje działania, sprzedając określone usługi lub towary. Sprzedaż ta możliwa jest wyłącznie w formie działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej. Należy pamiętać, że obie te formy wymagają określonych formalności i mogą być prowadzone w określonych ramach.

W przypadku działalności odpłatnej pożytku publicznego wynagrodzenie przy niej pobierane nie może przewyższać kosztów tej działalności, czyli — organizacja nie może generować dochodu. Dochód może powstawać przy działalności gospodarczej, jednak jej prowadzenie wymaga wcześniejszej rejestracji organizacji w rejestrze przedsiębiorców.

W każdym wypadku należy pamiętać o właściwym dokumentowaniu sprzedaży. Najczęściej sprzedaż dokumentować będziemy fakturami. W większości przypadków korzystać będziemy z podmiotowego zwolnienia z VAT. W przypadku jednak przekroczenia określonego progu sprzedaży — organizacja przestanie korzystać ze zwolnienia. Dotyczy to także sytuacji, kiedy organizacja prowadzi sprzedaż wyłącznie jako działalność odpłatną.

Należy też zwrócić uwagę na limity dotyczące zwolnień z obowiązku korzystania z kasy fiskalnej. Nie są one wysokie. Ponadto pamiętać należy, że działalność w określonych branżach, np. branży gastronomicznej, może wymagać spełnienia dodatkowych formalności.

Bardzo ważne przy działalności sprzedażowej są działania marketingowe. Jak mówi powiedzenie – „reklama dźwignią handlu”. I tak właśnie jest — aby móc z sukcesem prowadzić sprzedaż, musimy zadbać o odpowiednią promocję.