Czym charakteryzuje się umowa sponsorska i barterowa z darczyńcą?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Umowa sponsorska oznacza sytuację, w której następuje odpłatne przysporzenie majątkowe wyrażające się w pieniądzach, rzeczach lub usługach, dokonywane przez firmę, osobę prywatną, instytucję itp. (sponsora) na rzecz osoby fizycznej, organizacji, instytucji itp. (sponsorowanego), w celu wykonania przez niego czynności określonych w umowie sponsoringu.

Sponsoring nie jest czynnością jednostronną. To jest umowa dwustronna, w której sponsor jest zobowiązany do określonych świadczeń, ale także na sponsorowanym ciążą określone obowiązki względem sponsora, np. zamieszczenie logo sponsora na stronie we wskazanych miejscach, notatka o sponsorze w drukowanych materiałach dotyczących sponsorowanego wydarzenia. Sponsor może przekazywać sponsorowanemu fundusze lub wsparcie logistyczne, techniczne, doradcze itd.

W zamian sponsorowany zamieszcza informacje o sponsorowaniu danego przedsięwzięcia przez sponsora. Sponsoring daje więc korzyści także sponsorowi. Umowa barterowa to wymiana usługi za usługę, towaru za towar, towaru za usługę lub usługi za towar. Jest to tzw. umowa nienazwana, czyli nie ma określonej prawem definicji. Polega na wymianie, bez konieczności sięgania po pieniądze. Odbywa się więc bez udziału gotówki, ale wymieniane towary/usługi, powinny być sobie równe co do wartości. Pomimo braku rozliczenia w pieniądzach, ma charakter umowy odpłatnej (tak jak np. najem).