Jak zabezpieczyć finansowo organizację?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Organizacje pozarządowe mogą korzystać z szeregu różnych źródeł finansowania — darowizn, zbiórek publicznych, dotacji, odpłatnej działalności pożytku publicznego, działalności gospodarczej czy — w przypadku organizacji ze statusem OPP – 1% podatku. Mimo tego problem braku zabezpieczenia finansowego organizacji jest jednym z większych problemów sektora społecznego. Myśląc o zabezpieczeniu finansowym organizacji, musimy pomyśleć nieco dalej, niż tylko o najbliższym realizowanym działaniu i dokonać analizy naszej organizacji pod kątem prowadzonych działań.

Jeśli nasza organizacja ma wielu sympatyków, jest rozpoznawalna, jeśli mamy w swoim zespole osoby, które znają się na promocji — warto rozważyć oparcie jej finansowania na tzw. crowdfundingu, czyli finansowaniu działań przez społeczność. Warto zainteresować się narzędziami internetowymi do zbierania darowizn, takimi jak zrzutka.pl czy zbiórki na portalu Facebook.

Jeśli mamy smykałkę do działalności rynkowej — możemy rozważyć w ramach organizacji prowadzenie działalności gospodarczej, dzięki której możemy gromadzić dochód, a następnie przekazywać go na działalność statutową. Najtrudniej budować zabezpieczenie finansowe na podstawie dotacji na realizację konkretnych działań.

Dotacje te pozwolą nam działanie zrealizować, mogą pozwolić na zatrudnienie personelu, co również daje stabilność, ale najczęściej charakteryzują się brakiem możliwości generowania dochodu. Pisząc prościej — dotację trzeba wydać w całości i po zakończeniu projektu nie mamy żadnych środków finansowych pochodzących z tej dotacji.