Jak dokonywać zmian w statucie?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Po zarejestrowaniu organizacji, statut może zostać zmieniony, jeśli wcześniej zawierał postanowienia o tym, kto i w jakim zakresie statut może zmienić. Zatem o tym, jak można zmienić jakiś zapis w statucie (np. rozszerzyć kompetencje zarządu czy usunąć informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej), decydują zapisy tego statutu.

Warto pamiętać o tym, że statut można zmienić i prawie każda organizacja po 2 – 3 latach swojego działania widzi taką potrzebę. Każdą zmianę statutu należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 11 ust. 2). Zmiany w statucie będą obowiązywać dopiero po zarejestrowaniu ich przez sąd. Zgłoszenia trzeba dokonać na odpowiednich formularzach w ciągu 7 dni od daty dokonania zmiany (art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym).