Jakie są sposoby prowadzenia księgowości w organizacji? Czy posiadanie księgowej jest konieczne?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Wszystkie zarejestrowane stowarzyszenia i fundacje muszą prowadzić księgowość, nawet wtedy, gdy jedyny ich przychód to składki członkowskie. Celem prowadzenia ksiąg rachunkowych jest rejestracja zdarzeń, której efektem jest przejrzysty obraz działalności i finansów organizacji. Rzetelne dane są niezbędne do spełnienia obowiązków sprawozdawczych organizacji m.in. Przygotowanie sprawozdania finansowego i zeznania podatkowego.

Księgowość w organizacji pozarządowej może być prowadzona w dwóch wariantach:
▪ pełna księgowość — według ustalonej polityki księgowości i planu kont,
▪ księgowość podatkowa — uproszczona ewidencja przychodów i kosztów.

Najczęściej w prowadzeniu księgowości wykorzystywany jest odpowiedni program finansowo-księgowy. Współpraca z księgową nie jest wymagana. Często małe organizacje we własnym zakresie zajmują się sprawami księgowymi. Jeżeli jednak nie mamy wiedzy w tym zakresie i nie mamy czasu się jej uczyć, bezpieczniej współpracować ze specjalistą.

W przypadku prowadzenia samodzielnie księgowości warto raz na jakiś czas przeprowadzić audyt ksiąg, aby mieć pewność, że nasze rozliczenia są prawidłowe.