Jak założyć spółkę non profit?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Spółkę non profit mogą założyć osoby fizyczne, jak i prawne np. organizacje pozarządowe. Kapitał założycielski to 5 tys. zł. w formie środków pieniężnych lub wniesione aportem. Spółka powstaje w wyniku podpisania umowy przez wspólników przed notariuszem i zgłoszenia tego faktu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Umowa jest to podstawowy dokument określający funkcjonowanie podmiotu, można ją porównać do statutu w organizacji pozarządowej. Tworząc spółkę non-profit trzeba zdecydować, czym się będzie ona zajmowała. Inaczej mówiąc wybrać przedmiot działalności zarobkowej i cel społeczny, na który zysk z działalności będzie przeznaczany.

Każdy wspólnik wnosi udziały i bierze udział w podejmowaniu najważniejszych decyzji w spółce w ramach zgromadzenia wspólników. Dodatkowo ma prawo kontroli i żądania zwołania zgromadzenia wspólników. To wspólnicy powołują zarząd spółki, który decyduje o bieżącym zarządzaniu spółką, jej rozwoju oraz reprezentowaniu na zewnątrz (w tym także zawieranie umów).