Jak założyć spółkę non profit?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Spółkę non profit mogą założyć osoby fizyczne, jak i prawne np. organizacje pozarządowe. Kapitał założycielski to 5 tys. zł. w formie środków pieniężnych lub wniesione aportem. Spółka powstaje w wyniku podpisania umowy przez wspólników przed notariuszem i zgłoszenia tego faktu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Umowa jest to podstawowy dokument określający funkcjonowanie podmiotu, można ją porównać do statutu w organizacji pozarządowej. Tworząc spółkę non-profit trzeba zdecydować, czym się będzie ona zajmowała. Inaczej mówiąc wybrać przedmiot działalności zarobkowej i cel społeczny, na który zysk z działalności będzie przeznaczany.

Każdy wspólnik wnosi udziały i bierze udział w podejmowaniu najważniejszych decyzji w spółce w ramach zgromadzenia wspólników. Dodatkowo ma prawo kontroli i żądania zwołania zgromadzenia wspólników. To wspólnicy powołują zarząd spółki, który decyduje o bieżącym zarządzaniu spółką, jej rozwoju oraz reprezentowaniu na zewnątrz (w tym także zawieranie umów).

Poprzedni Czym jest spółka non profit?
Następny Czym jest spółdzielnia socjalna?

Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Klauzula informacyjna