Spółka non-profit czy spółdzielnia socjalna – co jest bardziej korzystne?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji, ponieważ każda z form ma swoje wady i zalety. Spółdzielnia socjalna musi zatrudniać co najmniej 5 osób, a spółka non profit nie, chyba że chce uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego (wtedy wystarczy zatrudnić troje pracowników). Spółdzielnia ma dedykowane dotacje z Funduszu Pracy i z PFRON, a spółka korzysta z dotacji tak jak każdy inny przedsiębiorca.

W związku z inną podstawą prawną funkcjonowania, zarówno spółdzielnia socjalna, jak i spółka non profit mają inne zobowiązania formalne. Pracownicy spółdzielni muszą mieć możliwość otrzymania w niej członkostwa, natomiast w spółce nikt nie musi przyjmować dodatkowych wspólników. Spółdzielnia opiera się na demokratycznym zarządzaniu, z równym podziałem głosów członków.

Z kolei w spółce siła głosu zależy przede wszystkim od wysokości udziałów. Spółka ma wyższe koszty powstania, a spółdzielnia musi pokrywać koszty lustracji. Podsumowując, spółka bardziej kojarzy się z prowadzeniem działalności gospodarczej, a spółdzielnia socjalna z działalnością społeczną.