Jak założyć stowarzyszenie zarejestrowane w KRS?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Grupa minimum siedmiu osób zgromadzonych wokół wspólnego pomysłu wystarczy, by założyć stowarzyszenie rejestrowe. Te osoby staną się członkami założycielami stowarzyszenia, które na walnym zebraniu założycielskim podejmują uchwałę o założeniu stowarzyszenia, uchwalą jego statut i wybiorą władzę. Pamiętaj, że stowarzyszenie musi posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej (zazwyczaj nazywany komisją rewizyjną).

Po zebraniu trzeba przygotować cały wniosek rejestracyjny, który zarząd składa w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Do wniosku należy dołączyć załączniki (wszystko w 2 egzemplarzach): statut stowarzyszenia, lista członków założycieli, protokół z zebrania założycielskiego, uchwały z zebrania założycielskiego, oświadczenia członków zarządu o adresach do doręczeń (1 egzemplarz).

Od 1 lipca 2021 roku rejestracji stowarzyszenia z działalnością gospodarczą możesz dokonać elektronicznie przez Portal Rejestrów Sądowych za pomocą dostępnych tam e-formularzy. Oprócz standardowych informacji podaje się przedmiot działalności gospodarczej oraz datę zakończenia pierwszego roku obrotowego. Wniosek o rejestrację stowarzyszenia z działalnością podlega opłacie.

Zapłacić możesz:
▪ na rachunek bieżący sądu (potwierdzenie przelewu będzie dowodem opłaty i jako taki powinieneś załączyć go do składanego wniosku);
▪ do kasy sądu, w którym funkcjonuje dany wydział KRS, do którego składany jest wniosek;
▪ poprzez system e-płatności https://oplaty.ms.gov.pl/otwiera się w nowej karcie;
▪ poprzez Portal Rejestrów Sądowych (po kliknięciu „opłacenie wniosku” następuje przekierowanie do systemu płatności).

Formularze rejestracyjne do KRS dostępne są:
▪ w wersji papierowej (do wydrukowania): na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-wnioskow-o-wpis-do-krajowego-rejestru-sadowego;
▪ w wersji elektronicznej: na Portalu Rejestrów Sądowych.

Adresy oddziałów KRS można znaleźć w spis.ngo.pl lub w BIP Ministerstwa Sprawiedliwości. Stowarzyszenia płacą za wpis do rejestru przedsiębiorców oraz ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wraz z rejestracją w KRS stowarzyszenie uzyskuje nr NIP i REGON. Po zarejestrowaniu należy jeszcze złożyć w urzędzie skarbowym tzw. zgłoszenie identyfikacyjne na formularzu NIP-8. Zdecydowana większość stowarzyszeń będzie też potrzebowała rachunku bankowego, który prędzej czy później też zazwyczaj należy założyć (dane dotyczące rachunku bankowego również podaje się w formularzu NIP-8).