Jak wprowadzić program wolontariatu międzynarodowego w organizacji?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Wolontariuszem w organizacji mogą być także cudzoziemcy legalnie przebywający w Polsce. Inaczej niż w przypadku zatrudnienia, wolontariusz obcokrajowiec nie musi mieć pozwolenia na pracę. Wolontariuszy zagranicznych dotyczą w Polsce te same regulacje, co wolontariuszy polskich – pisemna umowa w przypadku wolontariatu trwającego powyżej 30 dni, a ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku wolontariatu trwającego do 30 dni.

Możemy też delegować naszych wolontariuszy do pracy za granicą, pamiętając o tym, że w takim przypadku musimy im zapewnić zwrot kosztów podróży na takich samych zasadach, jakie obowiązują w przypadku pracowników. Mamy też obowiązek wykupić dla nich ubezpieczenie NNW, a w przypadku delegacji do państw objętych działaniami wojennymi lub klęską żywiołową – musimy wykupić także ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą.

Osobną kwestią jest też wolontariat zagraniczny polegający na wyjeździe wolontariuszy za granicę w celu świadczenia wolontariatu tamtejszym organizacjom. W Polsce można skorzystać z ofert organizacji pośredniczących w takich wyjazdach.

Autorka: Magdalena Jabłońska