Jakie są możliwości finansowania pracy członków zarządu?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Organizacje pozarządowe mogą finansować prace członków zarządu. Jeśli wynagrodzenie otrzymywać mają członkowie zarządu stowarzyszenia rejestrowego za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, możliwość taką musi wprost przewidywać statut. Wynagrodzenie za pełnioną funkcję mogą również otrzymywać członkowie zarządu fundacji — tutaj nie są wymagane żadne szczegółowe regulacje (zwracamy tylko uwagę, czy w statucie nie mamy zapisów, które wprost zabraniają takiego finansowania — jeśli takie zapisy są, a chcemy finansować prace członków zarządu, musimy zmienić statut).

Zatrudnienie członków zarządu do czynności wykonywanych w związku z pełnioną funkcją możliwe jest w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie. Jest też możliwość finansowania pracy członków zarządu w drodze powołania. W przypadku stowarzyszeń pamiętać musimy, że w umowach pomiędzy stowarzyszeniem a członkiem zarządu, stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków.

W przypadku fundacji umowy podpisujemy zgodnie ze sposobem reprezentacji. Na końcu warto wskazać, że finansować pracę członków zarządu możemy nie tylko z uwagi na czynności wykonywane w ramach zarządu. Częściej zdarza się, że pełnienie funkcji w zarządzie jest społeczne, ale osoby z zarządu zatrudniane są do innych zadań — pełnią na przykład funkcję koordynatora projektu, szkoleniowca czy trenera.