Jak długo czeka się na wpis do rejestru KRS?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Zgodnie z art. 20a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje – co do zasady – nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu. Jest to jednak termin instrukcyjny (nie przewidziano sankcji za jego niedotrzymanie) i w rzeczywistości proces ten może być wydłużony do kilku tygodni, a niekiedy nawet miesięcy. Rozpatrzenie wniosku o rejestrację trwa średnio 1 – 1,5 miesiąca (czasem krócej).

Długość rejestracji zależy od poprawności złożonego wniosku. Jeśli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, organizacja dostaje postanowienie o wpisie i niezwłocznie zostaje ujawniona w rejestrze. Jeżeli wniosek zawiera błędy, sąd zwróci wniosek i napisze co, w jego ocenie, jest błędne i ewentualnie jak to poprawić. Jeśli nasz wniosek będzie zawierał braki formalne (np. będzie nieprawidłowo opłacony, źle wypełniony), sąd nie będzie zajmował się dalszą oceną tego wniosku, tylko zwróci go nam.