Jak długo czeka się na wpis do rejestru KRS?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Zgodnie z art. 20a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje – co do zasady – nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu. Jest to jednak termin instrukcyjny (nie przewidziano sankcji za jego niedotrzymanie) i w rzeczywistości proces ten może być wydłużony do kilku tygodni, a niekiedy nawet miesięcy. Rozpatrzenie wniosku o rejestrację trwa średnio 1 – 1,5 miesiąca (czasem krócej).

Długość rejestracji zależy od poprawności złożonego wniosku. Jeśli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, organizacja dostaje postanowienie o wpisie i niezwłocznie zostaje ujawniona w rejestrze. Jeżeli wniosek zawiera błędy, sąd zwróci wniosek i napisze co, w jego ocenie, jest błędne i ewentualnie jak to poprawić. Jeśli nasz wniosek będzie zawierał braki formalne (np. będzie nieprawidłowo opłacony, źle wypełniony), sąd nie będzie zajmował się dalszą oceną tego wniosku, tylko zwróci go nam.

Poprzedni Jak założyć stowarzyszenie zarejestrowane w KRS?
Następny Jak przekształcić stowarzyszenie zwykłe w rejestrowe?

Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Klauzula informacyjna