Jak założyć stowarzyszenie zwykłe?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Trzy osoby wystarczą, by założyć stowarzyszenie zwykłe. Muszą być pełnoletnie, posiadające obywatelstwo polskie i niepozbawione praw publicznych. Osoby prawne takie jak firmy, spółki czy inne organizacje pozarządowe nie mogą być założycielami stowarzyszenia zwykłego.

Na pierwszym – założycielskim – spotkaniu musicie uchwalić regulamin działania. Jest to odpowiednik statutu w stowarzyszeniach i fundacjach, zawierający obowiązujące zasady oraz informacje o nazwie, celu lub celach i środkach działania, terenie działania i siedzibie, sposobie nabycia i utraty członkostwa, zasadach wyboru przedstawiciela lub zarządu, zasadach zmiany regulaminu, zasadach rozwiązania stowarzyszenia zwykłego. Efektem spotkania założycielskiego musi być również wybór zarządu lub przedstawiciela, który będzie uprawniony do reprezentowania członków stowarzyszenia zwykłego wobec urzędu i innych podmiotów.

Osoby zakładające stowarzyszenie zwykłe decydują o jego nazwie i celu działalności, określają siedzibę stowarzyszenia i teren jego działania. Następnie składają wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych do właściwego wydziału w starostwie powiatowym.

Stowarzyszenie zwykłe musi mieć numery NIP i REGON, prowadzi również księgowość. Ma obowiązek składania do urzędu skarbowego deklaracji dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8). Ponadto stowarzyszenia zwykłe prowadzące pełną księgowość muszą też sporządzać i składać sprawozdanie finansowe.