Jakie są rodzaje działań fundraisingowych?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Fundraising to działania, mające na celu pozyskanie środków i funduszy niezbędnych do realizacji misji danej organizacji. To proces oparty na przemyślanej i skutecznej strategii, który wymaga konsekwentnego budowania relacji z partnerami. Metod pracy fundraisera jest wiele.

Jeżeli chodzi o wsparcie NGO-sów przez firmy, są to między innymi:
▪ CSR (Corporate Social Responsibility – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu);
▪ CRM (Cause Related Marketing – Marketing Społecznie Zaangażowany),
▪ payrolling,
▪ barter (wymiana).

Praca z darczyńcami indywidualnymi może natomiast odbywać się za pomocą:
▪ aukcji,
▪ loterii,
▪ telefundraisingu,
▪ wiadomości SMS,
▪ bezpośredniego dialogu,
▪ przekazania 1% podatku podczas rozliczenia rocznego.