Jak dokonać formalnych zmian w zarządzie organizacji pozarządowej?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Informacje o zmianie członków władz fundacji (np. zarządu) zgłasza się do Krajowego Rejestru Sądowego, wypełniając:
▪ formularz KRS – Z20 – informacje ogólne identyfikujące fundację, a także informacje o składanych załącznikach,
▪ formularz KRS – ZK – zmiana informacji o osobach wchodzących w skład organów.

Dołącza się także dokumenty potwierdzające zmianę przygotowane zgodnie z procedurą określoną w statucie, np. uchwała rady fundacji o wyborze członków zarządu. Formularze podpisują członkowie zarządu upoważnieni do reprezentacji (mogą to być podpisy również nowych członków zarządu). Do wniosku dołącz koniecznie dowód uiszczenia opłaty.

Poprzedni Jak zgłosić zmianę zarządu fundacji?
Następny Jak dokumentować posiedzenie zarządu?

Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Klauzula informacyjna