Kto może założyć spółdzielnię socjalną?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Spółdzielnia socjalna może być założona przez osoby fizyczne lub przez osoby prawne. W pierwszym przypadku musi być co najmniej trzech założycieli i do 12 miesięcy od powstania muszą być przyjęte w poczet członków spółdzielni kolejne dwie osoby, tak aby było ich łącznie pięć. Większość tych osób musi należeć do ściśle określonych w ustawie o spółdzielniach socjalnych grup osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Członkami spółdzielni mogą być również osoby spoza grup określonych w ustawie, ale ich liczba nie może przekroczyć 50% wszystkich członków spółdzielni.

Spółdzielnię socjalną osób prawnych mogą założyć co najmniej dwie: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub kościelne osoby prawne. Spółdzielnia osób prawnych jest zobowiązana do zatrudnienia pięciu osób z grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.