Jak wygląda zatrudnianie pracowników w organizacji pozarządowej?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Zacznijmy od jasnego i jednoznacznego stwierdzenia — tak, organizacje pozarządowe mogą zatrudniać pracowników! W przypadku stowarzyszeń i fundacji najczęściej mamy do czynienia z zatrudnieniem w oparciu o tzw. umowy cywilnoprawne — umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

Tego typu zatrudnienie zazwyczaj pojawia się w różnych projektach realizowanych przez organizacje. To na umowę zlecenie organizacje najczęściej zatrudniają szkoleniowców, opiekunów czy trenerów. Umowa zlecenie charakteryzuje się krótkim czasem obowiązywania i dużą elastycznością. Umowa o dzieło pojawia się rzadziej — dzieło jest rozumiane jako wytwór, który jest charakterystyczny i indywidualny.

Może to być na przykład unikatowa grafika. Stosunkowo najrzadziej organizacje zatrudniają na podstawie umowy o pracę. Umowa ta wiąże się z największą stabilnością zatrudnienia. Każdorazowo przy zatrudnieniu musimy pamiętać o ewentualnych obowiązkach względem Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W odpowiednim czasie danego pracownika należy zgłosić do ZUS, odprowadzić określone składki i zapłacić zaliczkę na podatek.

Wszystko to zależy od umowy, na jaką pracownik jest zatrudniony, jak i jego sytuacji na rynku pracy. Mogą też pojawić się obowiązki z tytułu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Warto też pamiętać, że organizacje pozarządowe mogą zatrudniać bez względu na to, czy prowadzą działalność gospodarczą, czy jej nie prowadzą.