Jak wygląda zatrudnianie pracowników w organizacji pozarządowej?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Zacznijmy od jasnego i jednoznacznego stwierdzenia — tak, organizacje pozarządowe mogą zatrudniać pracowników! W przypadku stowarzyszeń i fundacji najczęściej mamy do czynienia z zatrudnieniem w oparciu o tzw. umowy cywilnoprawne — umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

Tego typu zatrudnienie zazwyczaj pojawia się w różnych projektach realizowanych przez organizacje. To na umowę zlecenie organizacje najczęściej zatrudniają szkoleniowców, opiekunów czy trenerów. Umowa zlecenie charakteryzuje się krótkim czasem obowiązywania i dużą elastycznością. Umowa o dzieło pojawia się rzadziej — dzieło jest rozumiane jako wytwór, który jest charakterystyczny i indywidualny.

Może to być na przykład unikatowa grafika. Stosunkowo najrzadziej organizacje zatrudniają na podstawie umowy o pracę. Umowa ta wiąże się z największą stabilnością zatrudnienia. Każdorazowo przy zatrudnieniu musimy pamiętać o ewentualnych obowiązkach względem Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W odpowiednim czasie danego pracownika należy zgłosić do ZUS, odprowadzić określone składki i zapłacić zaliczkę na podatek.

Wszystko to zależy od umowy, na jaką pracownik jest zatrudniony, jak i jego sytuacji na rynku pracy. Mogą też pojawić się obowiązki z tytułu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Warto też pamiętać, że organizacje pozarządowe mogą zatrudniać bez względu na to, czy prowadzą działalność gospodarczą, czy jej nie prowadzą.

Poprzedni Jak pozyskać sponsorów?
Następny Jakie są możliwości finansowania pracy członków zarządu?

Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. Klauzula informacyjna