Jak zmienić stowarzyszenie na fundację?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Prawo nie przewiduje możliwości przekształcenia stowarzyszenia winną organizację pozarządową. Jeśli stowarzyszenie nie może dalej działać ze względu np. na zbyt małą liczbę członków, to można jedynie powołać nową organizację, np. Stowarzyszenie zwykłe lub fundację i przekazać jej majątek, a następnie zlikwidować „stare” stowarzyszenie.

Likwidacja stowarzyszenia wiąże się m.in. z koniecznością przekazania majątku na cel określony w statucie lub w uchwale walnego zebrania. Wobec tego stowarzyszenie, które ma zostać zlikwidowane, może przekazać majątek nowo powołanej organizacji, która ma „kontynuować” działania likwidowanego stowarzyszenia. Jednak majątek można przekazać tylko na rzecz organizacji, która już istnieje. Dlatego ważna jest kolejność działań: najpierw należy utworzyć i zarejestrować stowarzyszenie zwykłe lub fundację, dopiero po powołaniu nowej organizacji istniejące stowarzyszenie powinno podjąć kroki w celu likwidacji i przekazać nowej organizacji swój majątek.

Zwróć uwagę, że fundacja może zostać utworzona przez osoby fizyczne, ale też przez osoby prawne. Wobec tego fundację mogą założyć osoby będące członkami stowarzyszenia, ale może być też tak, że fundacja zostanie utworzona przez stowarzyszenie (stowarzyszenie będzie fundatorem).

Ustawa o stowarzyszeniach mówi, że nazwa stowarzyszenia powinna być unikatowa. Wobec czego skoro już istnieje stowarzyszenie o określonej nazwie, to nowo powstająca organizacja nie powinna nazywać się tak samo jak istniejące stowarzyszenie. Po tym jak stowarzyszenie zostanie wykreślone z KRS, można podjąć kroki w celu zmiany nazwy i np. przyjąć nazwę zlikwidowanego stowarzyszenia (o ile nie została
w jakiś sposób zastrzeżona).

Pamiętaj, byś podejmując decyzję o likwidacji stowarzyszenia, miał na względzie obecne działania, np. nie likwidował stowarzyszenia w trakcie realizacji dotowanego projektu (nie można „przekazać” projektu). Likwidacja stowarzyszenia w trakcie realizacji projektu wiąże się z zakończeniem jego realizacji, niewywiązaniem się z umowy i koniecznością zwrotu środków.