Jakie są źródła finansowania organizacji pozarządowych?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Organizacje pozarządowe realizują szereg działań. Na to potrzebne są środki finansowe. Większość organizacji pozyskuje je dzięki dotacjom. Dotacje to środki finansowe przekazywane organizacji na realizację konkretnego projektu. Mogą one pochodzić ze środków prywatnych (firmy, osoby prywatne, fundacje) lub ze środków publicznych (administracja rządowa lub samorządowa).

Organizacje pozarządowe, które uzyskały status pożytku publicznego, mają prawo do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Lista uprawnionych do tego organizacji publikowana jest co roku przez Narodowy Instytut Wolności. Inne rodzaje pozyskiwania środków to prowadzenie odpłatnej działalności (np. sprzedaż biletów na koncert charytatywny), darowizny indywidualne, składki członkowskie, działalność gospodarcza.

Jeśli uruchomiona została zbiórka publiczna na jednej z dostępnych platform internetowych – mówimy o finansowaniu społecznym. Podobnie społeczny wymiar mają aukcje charytatywne, licytacje czy zbiórki darowizn rzeczowych.