Czym jest spółdzielnia socjalna?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Spółdzielnia socjalna jest specyficzną formą spółdzielni pracy. Jej celem jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków w celu ich społecznej i zawodowej reintegracji. Taka spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą, a zysk z niej jest przeznaczany na cele statutowe.

Zawiera się w tym działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych. Spółdzielnia socjalna jest przedsiębiorstwem społecznym.