Jak skutecznie pisać wnioski/projekty?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Wnioski dotyczą sytuacji, w której ubiegamy się o finanse przyznawane w konkursach. Kiedy znajdziemy odpowiedni dla nas i naszego pomysłu konkurs, warto dokładnie zapoznać się z jego dokumentacją, przeczytać program, kryteria, wzory dokumentów i instrukcje Przygotowywany wniosek powinien być przede wszystkim kompletny i powinien odpowiadać precyzyjnie na wszystkie pytania. Pisząc wniosek, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach.

Konkretne cele
Projekt powinien zakładać konkretne cele i efekty, a jego realizacja musi być uzasadniona. Musi wpisywać się w cele wybranego konkursu i być zgodny z działalnością statutową wnioskodawcy. Należy wskazać, co konkretnie osiągniemy, realizując dany projekt, w jaki sposób to zrobimy i jaki to będzie miało wpływ na naszą organizację, uczestników projektu, otoczenie, środowisko lokalne. Cele projektu muszą być mierzalne i weryfikowalne. Trzeba więc bardzo dokładnie przemyśleć to, na podstawie jakich dokumentów udowodnimy, że zrealizowaliśmy to, co sobie założyliśmy.

Etapy
Do celów dochodzimy etapami. Kolejne etapy rozmieszczamy na osi czasu. Planowanie w czasie to także dbałość o to, by wykazać konieczność realizacji danego projektu w określonym czasie.

Ryzyko
Należy dokonać analizy rodzajów ryzyka i przemyśleć, jakie są słabsze punkty projektu, na co mamy wpływ, a czego nie możemy przewidzieć. Jak będziemy umieć zdefiniować problemy, łatwiej nam będzie zaplanować poszczególne działania.

Budżet
Przy planowaniu budżetu warto poznać rynkowe stawki poszczególnych działań/prac projektowych. Nie należy ich zaniżać ani zawyżać. Należy wykazać, że wymieniane w projekcie koszty są konieczne i mają związek z planowanym przedsięwzięciem.

Kryteria
Warto zwrócić uwagę na kryteria i wskaźniki. Część z nich jest obligatoryjna. Część dobrowolna. Co, jeśli nie jesteśmy w stanie spełnić wszystkich? Nie pomijamy ich we wniosku, ale wskazujemy przy nich wartość zero. We wniosku odpowiadamy na wszystkie zapytania.

Potrzeba rynku
Ubiegające się o dotację projekty powinny odpowiadać na zapotrzebowanie rynku, a ich wdrożenie ma być opłacalne. Pisząc wniosek, przemyśl dobrze, kto i w jaki sposób zyska na realizacji tego projektu i co się może wydarzyć, jeśli projekt ten nie zostanie zrealizowany.