Co to jest działalność statutowa stowarzyszenia?

Wszystko, co musisz wiedzieć o NGO

Działalność statutowa stowarzyszenia to jej działalność zgodna ze statutem. Pamiętaj, że nie może ona przynosić zysku stowarzyszeniu. Zysk jest możliwy w ramach działalności gospodarczej (o ile jest ona w stowarzyszeniu prowadzona i zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców). Jednak nawet wówczas ma ona charakter pomocniczy, a zysk z niej jest przeznaczany właśnie na działalność statutową.

Działalność statutowa może być realizowana jako nieodpłatna i odpłatna działalność pożytku publicznego (definicję tę wprowadziła ustawa o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie). Działalność odpłatna pożytku publicznego to specjalny rodzaj sprzedaży prowadzonej w zakresie działalności statutowej stowarzyszenia, który nie daje organizacji zysku i jest możliwy bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej.

Najczęściej statut pisze 1 – 2 osoby, które są najbardziej aktywne/doświadczone spośród założycieli stowarzyszenia. Niekiedy wykorzystywana jest pomoc prawnika lub specjalisty, który albo pisze, albo konsultuje statut. Weź pod uwagę, że statut stowarzyszenia powinien być napisany prosto, logicznie, przejrzyście, bez nadmiernych szczegółów, ale też bez braków utrudniających działanie. Dobrą praktyką jest upublicznienie aktualnego statut na stronie internetowej organizacji.