Gdański Fundusz Sportowo-Rekreacyjny (GFSR) 2021 to pula grantów w wysokości do 700 pln (dla grup nieformalnych) i do 7000 pln (dla organizacji pozarządowych),  które zostaną przekazane na dofinansowanie wybranych inicjatyw sportowo-rekreacyjnych.

Zapraszamy na kolejny nabór w I połowie 2022 roku!               

GFSR jest projektem regrantingowym, który jako czwarty dołącza do innych programów Wydziału Rozwoju Społecznego Miasta Gdańska tj. Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego, Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego oraz Gdańskiego Funduszu Senioralnego. Ich celem jest pobudzanie aktywności społecznej Gdańszczanek i Gdańszczan oraz lokalnych organizacji pozarządowych na wielu płaszczyznach.

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW

LISTA MINIGRANT GFSR 2021

LISTA DUŻY GRANT GFSR 2021

 

Czego mogą dotyczyć projekty?

Projekt i inicjatywy muszą być związane z szeroko pojętą aktywnością sportowo-rekreacyjną – od organizacji meczów, turniejów, zawodów, biegów, wycieczek, aż po spacery, gry miejskie czy sesje jogi, sportowe pikniki i spływy kajakowe. Każdy rodzaj sportu jest mile widziany. Na poziomie amatorskim lub zaawansowanym. 

 

Kto może złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania i na jaką kwotę?

GFSR skierowany jest do wszystkich organizacji i grup nieformalnych które chcą przyczynić się do zwiększenia zaangażowania mieszkańców miasta Gdańska w inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętej kultury i aktywności fizycznej. 

Wnioski mogą składać:

  • Grupy nieformalne, czyli zespoły min. 4 mieszkańców i/lub mieszkanek Gdańska, które mają ciekawy pomysł na inicjatywę sportowo-rekreacyjną dla lokalnej społeczności. Spodziewane są różnorodne formy zajęć sportowych i/lub rekreacyjnych, w tym wszelkie formy spędzania czasu wolnego w mieście, szczególnie na świeżym powietrzu przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury. Grupy nieformalne mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 700 pln, zwany dalej mini grantem. Jedna grupa składa jeden wniosek. 
  • Organizacje pozarządowe, które chcą zrealizować działania sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Gdańska, w kontekście animacji środowiska lokalnego, a nie wzmacniania zadań programowych organizacji sportowych. Organizacje stricte krzewiące kulturę fizyczną mogą zostać grantobiorcami, jeśli w składanych ofertach podejmą szerokie działania skierowane do swoich społeczności, a nie tylko do stałych członków/odbiorców. Działania animacyjne w tym wypadku dotyczyć mogą np. organizacji różnego rodzaju wydarzeń, zawodów sportowych, gier miejskich, gier podwórkowych, maratonów, zawodów lokalnych itp. angażujących lokalną społeczność na obszarze oddziaływania wnioskodawców. Do tej grupy organizacji zaliczamy m.in. Kluby Sportowe działające w formie stowarzyszeń lub fundacji zarejestrowanych w KRS lub w innych rejestrach. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 7000 pln, zwany dalej dużym grantem. Jedna organizacja może złożyć jeden wniosek. 

 

Zajrzyj na naszego FB :  https://www.facebook.com/gdanskifunduszsportowy

Zapraszamy!

Partnerem Gdańskiego Funduszu Sportowo – Rekreacyjnego jest Trefl Gdańsk 

“Bardzo cieszymy się z zaangażowania Gdańskich Lwów w nagłośnienie naszego konkursu. Chcemy dotrzeć do wszystkich fanów sportu i rekreacji, którzy dzięki dofinansowaniu będą mieli możliwość zrealizowania ciekawych i innowacyjnych inicjatyw – od organizacji meczów, turniejów, zawodów, biegów, wycieczek, aż po spacery, gry miejskie czy sesje jogi. Każdy rodzaj sportu jest mile widziany. Na poziomie amatorskim lub zaawansowanym. Mamy także nadzieję, że to pierwszy etap długofalowej współpracy z Trefl Gdańsk” – Maria Witecka-Wiese, koordynatorka projektu GFSR.

TREFL-GFSR.png

Koordynatorka Gdańskiego Funduszu 

Sportowo-Rekreacyjnego

Maria Witecka-Wiese

gfsr@fundacjarc.org.pl

tel. 573 375 657 

GFSR_logo_RGB_1.png

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.