Gdański Fundusz Sąsiedzki

Wygraj pieniądze na akcje sąsiedzkie

Gdański Fundusz Sąsiedzki jest konkursem regrantingowym. Wspiera najlepsze pomysły na inicjatywy, które służą pobudzaniu zaangażowania mieszkańców Miasta w działania na rzecz szeroko pojętego dobra wspólnego, wzmacniają więzi sąsiedzkie i współpracę lokalną.

Gdański Fundusz Sąsiedzki zafunkcjonował po raz pierwszy w 2018 roku, wraz z Gdańskim Funduszem Młodzieżowym oraz Gdańskim Funduszem Senioralnym.  Są to programy Wydziału Rozwoju Społecznego Miasta Gdańska, mające na celu pobudzanie aktywności społecznej Gdańszczanek i Gdańszczan.

Fundacja RC już od kilku lat jest operatorem Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego, a w roku 2021 została również wybrana na operatora nowego  Funduszu, jakim jest Gdański Fundusz Rekreacyjno-Sportowy.

Najlepszy pomysł to taki, który:

* odpowiada na ważną potrzebę danej wspólnoty/społeczności lokalnej,
* opiera się na wspólnych działaniach na wszystkich jego etapach – od momentu powstania inicjatywy aż do zakończenia jej realizacji,
* aktywnie włącza realizatorów i odbiorców we wspólne działanie,
* wykorzystuje wszelkie zasoby środowiska lokalnego (infrastrukturę społeczną, partnerów lokalnych instytucji, firm oraz organizacji),
* wzmacnia potencjał zaufania społecznego,
* przyczynia się do poprawy jakości życia w danym mikro-środowisku.
 

W ramach Funduszu można się ubiegać o jeden z następujących rodzajów dofinansowania:

  • mini-grant do 700 zł na działania realizowane przez grupę nieformalną;
  • grant do 7000 zł na działania realizowane przez organizacje pozarządową lub podmiot wskazany w paragrafie 3 ust 3 Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Dotację  można otrzymać i przeznaczyć na 4 typy inicjatyw realizowanych w następujących obszarach:

  • TYP 1. Inicjatywy wpisujące się w obchody  Gdańskich Dni Sąsiadów;
  • TYP 2. Organizacja imprez/spotkań o charakterze integracyjnym (realizowanych poza Gdańskimi Dniami Sąsiadów);
  • TYP 3. Wspieranie inicjatyw prorodzinnych (np. kluby rodzica, kluby mam, familiady itp.).
  • TYP 4. Integracja dzieci i młodzieży polskiej i ukraińskiej w społecznościach lokalnych Gdańska (w tym typie wsparcia przewidziano dofinansowanie 2 grantów w wys. 7 tys. zł.)

Więcej informacji i niezbędna dokumentacja: gfs.org.pl

Zadanie dofinansowane ze środków Miasta Gdańska

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.