Gdanski-Fundusz-Sasiedzki-Fundacja-RC.jpg
Okres realizacji GFS 2021- 2023
02-02-2021 r. – 31-12-2023 r.
Zapraszamy na oficjalną stronę GFS : http://gfs.org.pl/
 
Zadanie dofinansowano ze środków Miasta Gdańśka

Celem Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Gdańska w inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętego dobra wspólnego, ale także wzmacnianie tożsamości i więzi międzyludzkich w wymiarze dzielnicowym. Podejmowane inicjatywy powinny włączać do współpracy możliwie największa liczbę mieszkańców Gdańska

i podmiotów, przy wsparciu animatorów i liderów działających w danym środowisku lokalnym.

Ważne, aby Wasze pomysły dedykowane były kręgom odbiorców z najbliższego sąsiedztwa – od Wspólnoty mieszkaniowej poczynając po liczniejsze grupy mieszkańców gdańskich dzielnic.
Waszym odbiorcą niech będzie każdy sąsiad i sąsiadka, bez względu na wiek, płeć i inne cechy. Rozpoznajcie jakie problemy, aspiracje i marzenia mają Wasi współmieszkańcy. Od poznania realnych potrzeb niech zależy treść składanych wniosków, w ramach 3 następujących obszarów wsparcia:

  • Obchody Gdańskich Dni Sąsiadów (akcje do dn. 30.06.2021),
  • Integracja mieszkańców w dzielnicach,
  • Inicjatywy prorodzinne w lokalnych społecznościach (Kluby Rodzica, familiady itp.)

NABÓR wniosków (jedyny) w Konkursie GFS 2021 potrwa od 15.03.2021 – 11.04.2021,
w którym o dofinansowanie mogą ubiegać się 2 typy wnioskodawców z terenu Gdańska:

  • GRUPY nieformalne (składające się z min. 4 mieszkańców)– o mini-granty do 700 zł,
  • ORGANIZACJE pozarządowe lub podmioty wskazane w par. 3 ust.3 Ustawy o PPiW– o granty do 7000 zł.

W roku 2021 Miasto Gdańsk przeznaczyło na dofinansowanie inicjatyw sąsiedzkich kwotę 120 000 zł. Alokacja środków tej wys. została zagwarantowana umową z operatorem na kolejne lata (2021-2023).

Więcej szczegółów formalnych dot. Konkursu dla wnioskodawców znajdziecie się na stronach:  www.gfs.org.pl, www.fundacjarc.org.pl oraz www.witkac.pl

Celem Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców Gdańska w inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętego dobra wspólnego, ale także wzmacnianie tożsamości i więzi międzyludzkich w wymiarze dzielnicowym. Podejmowane inicjatywy powinny włączać do współpracy możliwie największa liczbę mieszkańców Gdańska

i podmiotów, przy wsparciu animatorów i liderów działających w danym środowisku lokalnym.

Ważne, aby Wasze pomysły dedykowane były kręgom odbiorców z najbliższego sąsiedztwa – od Wspólnoty mieszkaniowej poczynając po liczniejsze grupy mieszkańców gdańskich dzielnic.
Waszym odbiorcą niech będzie każdy sąsiad i sąsiadka, bez względu na wiek, płeć i inne cechy. Rozpoznajcie jakie problemy, aspiracje i marzenia mają Wasi współmieszkańcy. Od poznania realnych potrzeb niech zależy treść składanych wniosków, w ramach 3 następujących obszarów wsparcia:

  • Obchody Gdańskich Dni Sąsiadów (akcje do dn. 30.06.2021),
  • Integracja mieszkańców w dzielnicach,
  • Inicjatywy prorodzinne w lokalnych społecznościach (Kluby Rodzica, familiady itp.)

NABÓR wniosków (jedyny) w Konkursie GFS 2021 potrwa od 15.03.2021 – 11.04.2021,
w którym o dofinansowanie mogą ubiegać się 2 typy wnioskodawców z terenu Gdańska:

  • GRUPY nieformalne (składające się z min. 4 mieszkańców)– o mini-granty do 700 zł,
  • ORGANIZACJE pozarządowe lub podmioty wskazane w par. 3 ust.3 Ustawy o PPiW– o granty do 7000 zł.

W roku 2021 Miasto Gdańsk przeznaczyło na dofinansowanie inicjatyw sąsiedzkich kwotę 120 000 zł. Alokacja środków tej wys. została zagwarantowana umową z operatorem na kolejne lata (2021-2023).

Więcej szczegółów formalnych dot. Konkursu dla wnioskodawców znajdziecie się na stronach:  www.gfs.org.pl, www.fundacjarc.org.pl oraz www.witkac.pl

Więcej informacji
Gdański Fundusz Sąsiedzki
Okres realizacji
02-02-2021 r. – 31-12-2023
Źródło finansowania
Urząd Miasta Gdańska
Koordynator
Ewa Zabłocka
Kontakt
gfs.org.pl

Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE dotyczącymi ochrony danych, prosimy o zapoznanie się warunkami korzystania z naszych usług. Nasze warunki opisują, w jaki sposób korzystamy z pozyskanych danych i dostępnych opcji w plikach Cookies.