Spotkanie otwarte. Potrzeby i oczekiwania użytkowników Długich Ogrodów

16 listopada o godzinie 17:00 zapraszamy na drugie spotkanie otwarte z mieszkańcami w ramach procesu partycypacyjnego na Długich Ogrodach w Gdańsku. Tym razem będziemy pracować warsztatowo. 
Spotkanie odbędzie się w Szkołach Ekonomiczno-Handlowych (SEH) / Technikum nr 11, ul. Seredyńskiego 1A

Przebieg spotkania:

  • Przedstawienie tematyki warsztatów – określenie programu funkcjonalnego obszaru
  • Warsztaty: mapowanie potrzeb użytkowników poprzez grę miejską
  • Rozmowa z mieszkańcami


Prelegent:
Inicjatywa Miasto – Piotr Czyż

Poza częścią warsztatową będzie również dyskusja z uczestnikami spotkania, wysłuchamy spostrzeżeń, potrzeb, oczekiwań mieszkańców i użytkowników obszaru Długich Ogrodów. Będzie również przygotowany osobny stolik do rozmów dla osób, które nie będą chciały uczestniczyć w warsztatach. 

Opis części warsztatowej:
Mapowanie potrzeb użytkowników zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem para-gry “Mapowanie użytkowników”. Gra polega na wykorzystaniu kart (potencjalnych) użytkowników przestrzeni z dodaniem ich potrzeb, zarówno mentalnych jak i fizycznych. Karty są sytuowane przez graczy na mapie z odniesieniem do rodzaju użytkownika, aktywności, którą wykonuje oraz kierunku z którego przyszedł. Pozwala to na mapowanie najważniejszych potrzeb różnych grup użytkowników.

Stosowanie tej metody pozwala uwolnić uczestników warsztatów z wcześniej przyjętych założeń lub ewentualnych uprzedzeń. 

Zapraszamy!
Więcej informacji o procesie: klik

Projekt prowadzony we współpracy z Biurem Architekta Miasta i Radą Dzielnicy Śródmieście.

wesprzyj nas

Kumulujemy dobrą energię

Chcesz uwolnić społeczną energię? Wesprzyj nas! Twoje pieniądze pomogą działać ludziom, którzy mają możliwości i czas, aby zmieniać rzeczywistość.